Kurs USG płuc

Kurs z elementami echokardiografii i diagnostyki interwencyjnej – poziom podstawowy - 21-22 luty 2020 roku w Gdańsku.


Program

Piątek
9.oo-9.3o Wprowadzenie do ultrasonografii płuc

9.3o-10.oo Optymalne ustawienie aparatu usg podczas badania płuc

10.oo-10.3o Anatomia i artefakty w ultrasonografii płuc i technika badania

10.3o-11.oo Płyn w jamie opłucnej
11.oo-11.3o Przerwa kawowa

11.3o-12.3o Artefakty i rozpoznanie odmy jamy opłucnej, kardiogennym i niekardiogennym obrzęk płuc

12.3o-14.oo Wprowadzenie do echokardiografii

14.oo-15.oo Przerwa obiadowa

15.oo-17.oo Warsztaty (USG płuc/ECHO/USG płuc i Fantom do torakocentezy)

17.oo-19.oo Warsztaty (USG płuc/ECHO/USG płuc i Fantom do torakocentezy)

Sobota
9.oo-11.oo Warsztaty (USG płuc/ECHO/USG płuc i Fantom do torakocentezy)

11.oo-11.3o Przerwa kawowa

11.3o-13.3o Konsolidacje (zapalenie płuc, niedodma, zmiany nowotworowe, zatorowość płucna)

13.3o-14.3o Przerwa obiadowa

14.3o-15.3o Echo serca i stany nagłe

15.30-16.30 Ultrasonografia point-of care w praktyce szpitalnej

16.3o-18.oo Sesja interaktywna – przypadki kliniczne

Lista wykładowców:
Natalia Buda: choroby wewnętrzne, ultrasonografia płuc
Jakub Piotrkowski: choroby wewnętrzne, ultrasonografia płuc
Piotr Buda: kardiologia, echokardiografia

Attachments