Kurs jest dedykowany dla osób, którym w codziennej praktyce brakuje narzędzia do diagnostyki obrazowej dostępnego przy łóżku pacjenta. Jednodniowe szkolenie teoretyczne jest idealne na początek przygody z ultrasonografią płuc. Szkolenie omawia aspekty: techniczne, anatomię ultrasonograficzną płuc, zmiany w przebiegu odmy, płynu w jamach opłucnowych, zmian zapalnych (w tym w przebiegu COVID-19), niedodmowych, nowotworowych oraz w przebiegu obrzęku płuc, ARDS i zatorowości płucnej.

 

Program

9.oo -9.30 Podstawy techniczne, ustawienia aparatu

9.30-10.30 Anatomia w usg płuc, podstawowe objawy w ultrasonografii płuc

10.30-11.oo Podstawowe artefakty

Przerwa

11.30-12.30 Odma, Płyn w jamie opłucnowej,

12.3o-13.15 Zapalenie płuc: bakteryjne, grzybicze, wirusowe

Przerwa

13.30-14.15 Niedodma z ucisku i absorpcyjna, zmiany neo

14.15-15.oo Zatorowość płucna

15.oo-15.45 Artefakty linii B w kardiogennym obrzęku płuc, ARDS i we włóknieniu

Przerwa

16.00-17.00 Zmiany w przebiegu COVID-19

 

17.00-18.00 Sesja interaktywna (wspólne omawianie materiału video)

 

 

Attachments