Ultrasonografia point of care, czyli płuca, serce i naczynia – poziom I

Cena: 500zł

Termin: 17.04.2021,

Wykładowcy: N Buda, J Cylwik

Program:

Zacznijmy od początku 2h

9.oo-9.3o Guziki, aspekty techniczne – J. Cylwik

9.3o – 11.oo Anatomia w usg: płuc, naczyń i serca - N. Buda i J. Cylwik

Płuca 2,5h

11.15-12.oo Jamy opłucnowe: odma, płyn w jamie opłucnowej – N. Buda

12.oo-12.45 Zmiany płucne związane z artefaktami linii B: kardiogenny i niekardiogenny obrzęku płuc N. Buda

12.45 – 13.45 Zmiany skonsolidowane: zapalenie płuc, niedodma, zatorowość płucna - -N. Buda

Serce 1,5h

14.3o – 16.oo Stany nagłe wg protokołu FATE – J. Cylwik

Naczynia 2h

16.15-16.45 IVC w ocenie nawodnienia, możliwość i ograniczenia – J. Cylwik

16.45-17.15 Żylny test uciskowy w ocenie zakrzepicy żył głębokich – N. Buda

17.15-18.15 Sesja interaktywna – praktyczne zastosowanie POCUS N Buda i J Cylwik

18.15-18.3o Zakończenie kursu

Attachments