Kurs USG płuc oraz protokoły stosowane w stanach nagłych

Kurs USG płuc oraz protokoły USG w stanach nagłych - 11-12 wrzesień 2020 roku, Gdańsk


Program

1 dzień
9.oo-9.15 Wprowadzenie
9.15-1o.3o Anatomia, artefakty i technika badania w ultrasonografii płuc
1o.3o-11.3o Anatomia i technika badania echokardiograficznego
11.3o-12.oo Przerwa kawowa
12.oo-12.3o Optymalizacja ustawienia aparatu USG
12.3o-13.15 Płyn w jamie opłucnej i odma jam opłucnowych
13.15-14.oo Artefakty linii B – diagnostyka różnicowa
14.oo-15.oo Przerwa obiadowa
15.oo-16.oo Protokół FATE
Zajęcia praktyczne na modelach:
16.oo-17.3o Ultrasonografia płuc/FATE - zespół
17.3o-19.oo Ultrasonografia płuc/FATE - zespół

2 dzień
9.oo-11.oo Konsolidacje płuc i ich różnicowanie
11.oo-11.3o Przerwa kawowa
11.3o-12.3o Protokół BLUE (usg płuc w ostrej niewydolności oddechowej)
12.3o-13.oo Protokół RUSH (pacjent we wstrząsie) – cz. I
13.oo-13.15 Przerwa kawowa
13.15-14.15 Protokół RUSH (pacjent we wstrząsie ) – cz. II
14.15-15.oo Przerwa obiadowa
15.oo-15.3o Protokół FEEL (usg podczas reanimacji)
15.3o-16.oo Wkłucia pod kontrolą usg
Zajęcia praktyczne na modelach:
16.oo-17.3o zajęcia praktyczne protokół RUSH - zespół
17.3o-18.oo TEST, Zakończenie szkolenia

Lista wykładowców:
Natalia Buda: choroby wewnętrzne, ultrasonografia płuc
Jolanta Cylwik: anestezjologia, ultrasonografia "point of care"
Jakub Piotrkowski: choroby wewnętrzne, ultrasonografia płuc
Piotr Buda: kardiologia, echokardiografia

Kontakt:
e-mail: training@lus.expert
tel.: 503-537-393